E-Tercih Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikası

 

 

Yürürlük Tarihi                       : 8 Mart 2021

Son Güncellenme       : 22 Şubat 2022

 

E-Tercih’e Hoş Geldiniz!  Çocuğunuzun çevrim içi gizlilik ve güvenliği bizim için son derece önemlidir.  Bu Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikası, web sitemiz üzerinden erişilebilen E-Tercih çevrim içi bilgilendirme-iletişim hizmetine ilişkin çocuklardan alınan kişisel bilgilerin çevrim içi olarak toplanması, kullanımı ve ifşasını içeren uygulamalarımızı tanımlamaktadır. 

 

E-Tercih bu Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikası metninde belirtildiği üzere çocuklardan toplanan kişisel bilgileri kullanacaktır.

 

E-Tercih, Çocukların Çevrim İçi Gizliliğini Koruma Kanunu (“COPPA”) ve diğer çocuk gizliliği yasalarına uymayı taahhüt eder.  Aşağıda dile getirildiği üzere E-Tercih Sitesinin kullanımı aracılığıyla çocuklardan kişisel bilgi toplanılması, bu bilgilerin kullanılması ve/veya ifşa edilmesi öncesinde geçerli kanunların gerektirdiği durumlarda ebeveynlerden veya yasal vasilerden onay alıyoruz.  Çocukların gizliliğini ciddiye alıyor ve bu anlamda ebeveynleri çocuklarının gizliliğini ve çevrim içi deneyimlerini her zaman korumaları konusunda aktif bir rol üstlenmeye davet ediyoruz.  E-Tercih’e şu e-posta adresinden ulaşabilirsiniz: info@E-Tercih.com

 

 

Çocuklardan Hangi Bilgileri Topluyoruz?

 

Çocuklar E-Tercih Sitesini kullanırken onlardan kişisel bilgiler topluyoruz.

 

Bir çocuğun E-Tercih Sitesine erişip siteyi kullanması için bir ebeveyn ya da yasal vasinin izninin bulunması gerekir.

 

Aşağıdakiler dahil eğitim aktivitesi verileri:

Çocuğun E-Tercih Sitesiyle etkileşimine dair verileri.

Çocuğun eğitmenlerle derslerinin video kayıtları ve çocukla eğitmen arasındaki mesajlaşmalar. E-Tercih’in bunları kaydetmesinin amacı E-Tercih yöneticilerinin çocuğun bilgi alma durumunu inceleyip çocukla bu konuda iletişime geçebilmeleridir.

 

E-Tercih’i sunmak ve geliştirmek, hata kaydı, analizler ve çocuğun kullanım bilgisi ile tarayıcısı, yazılımı ve işletim sisteminin yanı sıra cihaz türüyle ilişkili bilgileri ve benzeri detayları toplamak amacıyla kullandığımız çerezler, IP adresleri, MAC adresleri ve web işaretçileriyle ilişkili veriler de dahil kalıcı tanımlayıcılar. Pek çok web sitesi gibi E-Tercih Sitesi de şu anda “Do Not Track” şeklindeki tarayıcı başlıklarına yanıt vermemektedir.  Ancak, çocuğun bilgisayarından veya diğer cihazlarından çerezleri silerek ve çocuğun tarayıcısını tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlayarak veya çerez depolanmadan önce çocuğu uyararak çerez takibini sınırlamak üzere adımlar atabilirsiniz.  Öte yandan, çerezleri engellemeyi ya da silmeyi tercih ederseniz E-Tercih Sitesinin bazı özellikleri doğru şekilde çalışmayabilir.

Çocuklardan E-Tercih Sitesine katılmaları için makul düzeyde gerekli olandan daha fazla kişisel bilgi istemeyeceğiz.  Ayrıca, çocuklar eğitmenlerle doğrudan etkileşim kursalar da çocukların kişisel bilgilerini E-Tercih Sitesi üzerinden daha fazla kamuya açık hale getirme seçeneği ya da imkanına sahip olmalarına izin vermeyiz.

 

Çocuklardan Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

Çocuklardan topladığımız bilgileri şu amaçlarla kullanıyoruz:

 

  • Örneğin, çocuğun eğitsel gelişimini izlemek, ebeveyn ve yasal vasilere çocuğun performansı hakkında bilgi ve rapor sağlamak da dahil olmak üzere çocuğun bilgiyi sağlama amaçları doğrultusunda kullanıyoruz. Ayrıca, çocuklara E-Tercih Sitesinin özellikleri ve fonksiyonlarını sağlamak üzere de toplanan bilgileri kullanıyoruz.
  • Çocukların kişisel özelliklerine veya tercihlerine göre gördükleri içerikleri kişiselleştirmek için.
  • Çocukların E-Tercih Sitesini kullanımına dayalı içgörüler elde edip bunları analiz etmek için. Bu bilgileri, hata kaydı oluşturmak, güvenliği sağlamak, E-Tercih Sitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmak ve yeni ürün ve hizmetler geliştirmek gibi bir dizi dahili amaçla kullanıyoruz.
  • Çocukların E-Tercih Sitesi üzerinden toplanan kişisel bilgilerini çocuklar hakkında diğer bağlamlarda bizim tarafımızdan ya da üçüncü taraflarca toplanan başka bilgilerle birleştirebiliriz. Diğer bağlamlar arasında ebeveynler veya yasal vasilerle e-posta ya da telefon aracılığıyla kurduğumuz iletişimler veya çocuğun kullanıcı hesabıyla ilişkili müşteri hizmetleri kayıtları bulunur.

Çocuklardan Alınan Bilgileri Nasıl ve Kimlerle Paylaşıyoruz?

E-Tercih çocukların kişisel bilgilerini satmaz. Çocukların kişisel bilgilerini pazarlama amaçları doğrultusunda paylaşmayız ya da ifşa etmeyiz. Buna doğrudan pazarlama amaçları güden üçüncü taraflar da dahildir.  Dahası, yukarıda belirtildiği gibi, çocukların E-Tercih Sitesi üzerinden kişisel bilgilerini kamuya açık hale getirme seçeneği ya da imkanı yoktur.

 

E-Tercih, çocuklardan topladığı kişisel bilgileri aşağıda tanımlanan şekilde paylaşabilir ya da ifşa edebilir

  • Eğitmenler. E-Tercih Sitesi kapsamında çocuklar görüntülü konuşma oturumları yoluyla eğitmenlerle görüşme planlayabilir ve onlardan ders alabilir.  Çocuğun bir eğitmenle görüntülü konuşma oturumu başlatması sonrasında eğitmen, çocuğun adını ve çocuğun paylaştığı diğer kişisel bilgileri alacaktır. Eğitmen, kendi eğitmen hesabı üzerinden çocuğun bilgilenme gelişimini inceleyip geri bildirimde bulunabilecektir.  Çocuklar ayrıca E-Tercih Sitesinde görüntülü konuşma oturumu dışında, doğrudan mesajlaşma gibi yollarla da eğitmenlerle iletişime geçebilirler.
  • Hizmet Sağlayıcılar. E-Tercih Sitesini erişilebilir hale getirmekte veya E-Tercih Sitesini geliştirmekte bize yardımcı olmaları için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, yükleniciler ya da aracılar kullanabiliriz. Örneğin, çocukların dersleri için video bağlantısı sağlamak üzere bir hizmet sağlayıcı kullanıyoruz ve bunun dışında veri tabanı barındırma ve veri depolama sağlayıcıları da kullanmaktayız.  Bu tür hizmet sağlayıcılar yukarıda “Çocuklardan Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz” başlıklı bölümde dile getirilen amaçlar doğrultusunda bize yardımcı olmak için kendileri de bilgi toplayabilir ya da bizim çocuklardan topladığımız kişisel bilgilere erişim sağlayabilir.

 

  • Bir Araya Getirilmiş ve Kimliği Gizlenmiş Bilgiler. E-Tercih Sitesi üzerindeki aktivitelere ilişkin bir araya getirilmiş ve anonim verileri üçüncü taraflara ya da kamuoyuna bildirebiliriz. Sadece örnek olması açısından, bunlar arasında eğitsel araştırma yapmak, E-Tercih Sitesini kullanmanın eğitsel faydalarını değerlendirmek, E-Tercih Sitesini iyileştirmek ya da E-Tercih Sitesini pazarlarken sitenin etkinliğini ve kullanım şeklini göstermek gibi amaçlar doğrultusunda çocukların E-Tercih Sitesiyle etkileşimine ve/veya İngilizce öğrenme gelişimine ilişkin raporların sunulması bulunabilir.  Bu tür bir araya getirilmiş ve anonim veriler kalıcı tanımlayıcılar da dahil çocukların kişisel bilgilerini içermez.
  • İşletme Transferleri. Bir şirket birleşmesi, öz sermaye veya varlık satışı, yeniden yapılanma, sermaye yatırımı, konsolidasyon veya E-Tercih’i kapsayan benzeri bir işlem (veya böyle bir girişimin olduğuna ilişkin durum tespiti) durumunda çocuklardan toplanan kişisel bilgiler de dahil sahip olduğumuz bilgiler yeni kuruluşa kurumsal varlık olarak transfer edilir.  Mülkiyete veya çocukların kişisel bilgilerinin kullanımına ilişkin değişiklikler ile çocuğun kişisel bilgilerine ilişkin olarak ebeveyn veya yasal vasinin sahip olduğu seçenekler konusunda ebeveynleri veya yasal vasileri e-posta yoluyla ve/veya E-Tercih Sitesine koyacağımız belirgin bir bildirimle bilgilendiririz.
  • Hukuki. İyi niyet çerçevesinde olmak üzere kanun ya da hukuki bir sürecin (mahkeme emri, arama emri ya da mahkeme celbi gibi) gerekli kıldığını düşündüğümüz durumlarda veya E-Tercih’in, kullanıcılarımızın ve/veya üçüncü tarafların haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini korumak için gerekli olduğuna inandığımız anlarda çocukların kişisel bilgilerini kullanır ve ifşa ederiz.

 

E-Tercih Sitesi üzerindeki aktivitelere ilişkin bir araya getirilmiş ve kimliği gizlenmiş verileri üçüncü taraflarla ya da kamuoyuyla paylaşabiliriz. Sadece örnek olması açısından, bunlar arasında eğitsel araştırma yapmak, E-Tercih Sitesini kullanmanın eğitsel faydalarını değerlendirmek, E-Tercih Sitesini iyileştirmek ya da E-Tercih Sitesini pazarlarken sitenin etkinliğini ve kullanım şeklini göstermek gibi amaçlar doğrultusunda çocukların E-Tercih Sitesiyle etkileşimine ve/veya İngilizce öğrenme gelişimine ilişkin raporların sunulması bulunabilir. Bu tür bir araya getirilmiş ve kimliği gizlenmiş veriler, çocuklardan toplanan kişisel bilgileri içermez.

 

Ebeveynlerin Çocuklarının Kişisel Bilgilerini İnceleme, Silme ve Kontrol Etme Hakları

 

Ebeveynlere veya yasal vasilere çocuklarının aktivitelerini ve ilerlemesini görüntülemek üzere çocuğun hesabına giriş yapmalarını tavsiye ederiz.  Ebeveynler veya yasal vasiler çocuklardan toplanan bilgilerin türünü incelemek ya da çocuğun kişisel bilgilerinin toplanması, kullanılması ve paylaşılması için verdikleri izni değiştirmek üzere E-Tercih ile iletişime de geçebilirler.  Ebeveynler veya yasal vasiler ayrıca istedikleri zaman çocuklarından kişisel bilgi toplanmasının durdurulmasını isteyebilir ve o ana değin toplanmış tüm bilgilerin silinmesini talep edebilirler.  Ancak, bu tür talepler çocuğun E-Tercih Sitesine erişimini ve Siteyi kullanımını sonlandırabilir.

 

 

Bu ebeveynlik hakları hakkında bize ulaşmak için info@E-Tercih.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Veri Saklama

Verilerin silinmesi için herhangi bir talep olmadıkça çocuklardan çevrim içi toplanan kişisel bilgileri çocukların abonelikleri sürdüğü müddetçe ve çocukların hesabı devre dışı kaldıktan sonra iki yıllık bir süre boyunca saklarız.  Bu bilgileri abonelik sona erdikten sonra da saklamamızın sebebi kullanıcıların sona ermiş aboneliklerini yeniden etkinleştirmeleri halinde ilerleme durumlarını kaybedip en baştan başlamaktansa genellikle derslerini kaldıkları yerden sürdürmek istemeleridir.  Öte yandan, iki yıl boyunca hesabın kullanılmaması sonrasında çocuklardan toplanan tüm kişisel bilgiler otomatik olarak aktif sunucularımızdan silinir.

 

Çocuklardan toplanan kişisel bilgiler her tür silinme talebi tarihinden itibaren makul bir süre boyunca yedek sunucularımızda saklandıktan sonra silinir ve bir daha geri getirilemez.  Yukarıda dile getirildiği gibi ebeveynler abonelik dönemi boyunca ya da abonelik sona erdikten sonra istedikleri zaman çocuklarından toplanan kişisel bilgilerin silinmesini talep edebilirler.

 

Bir çocuktan yasal gerekliliklere uymayan bir yolla bilgi topladığımızı fark etmemiz durumunda ya o bilgileri sileriz ya da ilgili toplama işlemi için ebeveyn veya yasal vasiden onay isteriz.

 

İletişim. İşbu gizlilik politikası ile ilgili sorularınız için lütfen info@E-Tercih.com adresinden bizimle iletişime geçin.